Топ
Lapiscina BanerЈас мислам дека така ПАВЛАКА е..

Шчо лично момче,че си го фанам..

Умот е како градина,треба пост..

Секој збор е безначаен ако не ..

Животот има смисла, ако ние са..